Advertisement

Çin'in 20 yıllık ekonomik büyümesi 1.3 milyar vatandaşının servetine dünya genelinde en hızlı artışını kaydettirdi. Ancak Çin hisselerine yatırım yapan yapancılar yıllık bazda yüzde 1 ile, Amerikan Hazine tahvillerine yatırsalardı kazanacaklarının 6'da biri oranında kazandı.

Tsingtao Brewery Co.'nun Temmuz 1993'Te Hong Kong'ta yabancı yatırımcılara H hisseleri satan ilk şirket olmasından bu yana temettüleri de kapsayan MSCI Çin Endeksi yaklarak yüzde 14 artış kaydetti. Aynı süre zarfında Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 452 ve MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 322 yükselirken, Amerikan Hazine tahvilleri de yüzde 86 artış kaydetti. En büyük 10 piyasa arasından yalnızca MSCI Japonya Endeksi yüzde 1 kaybederek Çin'den daha zayıf performans sergiledi.

Çin'in ekonomisini daha piyasa odaklı hâle getirme hamleleri ülkede kişi başına düşen geliri yüzde 1,074 artırdı ve şirketleri Hong Kong'taki hisse satışları kanalıyla 195 milyar dolar kazanddı. Milyarlarca dolarlık yatırımcılar kurumsal yönetim endişeleri, rekabet ve devlet müdahelesinin azınlık hissedarlarının kazançlarını bozduğunu söylüyor. Aberdeen Asset Management Plc, Çin'in 1990'dan bu yana en zayıf büyümesini kaydetmesiyle yerel piyasalarına öngörülmedik girişlere izin vermesiyle değerlemelerin alımların öncesinde daha da düşebileceğini öngörüyor.

Çin'in çok iyi GSYH rakamlarının çok iyi hisse senedi piyasası anlamına gelmediğini gösteren bir durum olduğuna dikkat çeken Aberdeen Asset'in para yöneticilerinden Nicholas Yeo, kurumsal yönetimdeki kalite eksikliğinin, şirketlerin uzun vadeli performansının iyi olmamasındaki temel sebep olduğunu söyledi.