Advertisement

Reel kesim güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 108,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı.

2013 yılı temmuz ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 108,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stok miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 105,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,0'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,9'a yükseldi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde sürdüğü, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek sürdüğü, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam ve gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek sürdüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerini de artarak devam etti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 6,9 oldu.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,8'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 19,5'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Onu da sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalar ile Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda artış yönlü değerlendirmelerin devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalar da ise artış yönlü değerlendirmelerin zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibariyle 2013 Ocak-Temmuz değerleri şöyle:


Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
Reel Kesim Güven Endeksi 102,1 107,5 112,1 112,0 112,5 111,8 108,7
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 81,3 83,9 89,4 89,8 91,2 91,0 87,8
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 94,4 96,4 96,4 94,9 92,8 96,3 98,4
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 110,5 127,4 139,2 135,9 131,7 124,0 121,0
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 104,0 114,7 116,7 118,3 117,8 117,6 115,0
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 97,9 96,9 101,4 105,2 118,3 124,9 121,8
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 115,5 128,2 134,9 130,1 124,4 123,2 120,6
Sabit sermaye yatırım harcaması 110,4 109,9 111,0 114,2 112,9 112,5 111,7
Genel gidişat 102,5 102,9 107,6 107,8 110,5 104,6 93,2

AA