Advertisement

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya'da arkeolojik kazı çalışmaları için bakanlık tarafından toplam 3 milyon 163 bin 381 lira ödenek tahsis edildiğini, bu ödeneğin kazı başkanlarının kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay tarafından temmuz ayı başlarında yürütmesi durdurulan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik'in adının, "Kültür Varlıkları İhale Yönetmeli" olarak düzenlendiğini kaydetti.

Yönetmeliğin, 25 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Acar, yönetmelikte, eski yönetmelik kapsamında sözleşmeye bağlanan ve devam eden, ancak yürütmesi durdurulan işler için hakedişlerin ödenmesine kısa zamanda başlanacağını bildirdi.

Antalya'da Bakanlar Kurulu izinli 15 kazı yeri olduğuna değinen Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kazı yerlerimizden bugün için beşi Antalya Müze Müdürlüğümüz, biri ise Alanya Müze Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütelecektir. İlimizde arkeolojik kazı çalışmaları için bakanlığımızca toplam 3 milyon 163 bin 381 lira ödenek tahsis edilerek, bu ödenekler kazı başkanlarının kullanımına sunulmuştur. İlimizde Bakanlar Kurulu kararlı yurt dışından da iki akademisyenrin sorumluluğunda kazı çalışması yürütülmektedir."

- Müze ve ören yeri ziyaretlerinden 4 milyon lira gelir

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya'da dört arkeoloji müzesi, iki Atatürk Evi Müzesi olmak üzere toplam altı müze ile 15 ören yeri bulunduğunu kaydetti. Antalya'da müze ve ören yerlerini bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla toplam 1 milyon 254 bin 678 kişinin ziyaret ettiğine değinen Acar, bu ziyaretlerden 4 milyon 89 bin 228 lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Acar, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik gereği bu yıl 22 proje ve altı proje uygulama yardımı talebinde bulunulduğunu, değerlendirmeler sonucunda beş kişiye proje yardımı olarak toplam 46 bin 527 lira, beş kişiye de proje uygulama yardımı olarak toplam 240 bin lira yardım yapılmasının uygun görüldüğünü kaydetti.