Advertisement

GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, haziran ayında 89,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 3,1 puan artarak 92,9 puan olarak gerçekleşti.

Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2013 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziran ayında 89,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 3,1 puan artarak 92,9 puan olarak gerçekleşti. Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında temmuz ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,4 puan artarak 107,2 puana yükseldi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 5,5 puan artarak 116,5 puan olarak kaydedilirken, işsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 3,5 puan artarak 87,7 puan oldu. Tasarruf eğilimi ise 2,0 puan azalarak 60,3 oldu.

Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi'nde de temmuz ayında geçen aya göre 2,7 puanlık artış gerçekleşti. Ülkelere bakıldığında İngiltere'de 8,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 2,9, Almanya'da 0,9, İtalya'da 0,7 puan artış ve Bulgaristan'da 0,9 puanlık düşüş gözlemlendi.

- Hesaplama yöntemi-

Tüketici Güven Endeksi, denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre, "hanenin maddi durumu", "ülkenin genel ekonomik durumu", "işsizlik oranı" ve "hane tasarrufları"na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması, her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1.100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve bu kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.

AA