Advertisement

Hazine'nin bu yılın 2. çeyreğini kapsayan vergi dışı gelirleri 5 milyar 123 milyon 310 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelir verilerini (cari fiyatlarla ) açıkladı.

Buna göre, yılın 2. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) KİT'lerden ve Türk Telekom'dan elde edilen temettü gelirleri 1 milyar 839 milyon 713 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 131 milyon 250 bin lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 2 milyar 539 milyon 791 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 612 milyon 54 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 500 bin lira olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) 49 milyon 13 bin lira, Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) 6 milyon 163 bin lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) 11 milyon 781 bin lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan da (TPAO) 64 milyon 292 bin lira hasılat payı elde edildi.

Böylece yılın 2. çeyreği itibarıyla Hazine'nin vergi dışı gelirleri 5 milyar 123 milyon lirayı aştı.

AA