Advertisement

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2013-2014 sezonu öncesi yapılan değişikliklerin ardından yeni Futbol Disiplin Talimatı'nı kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, talimatta öncelikle disiplin ihlallerinden dolayı kulüplere ve kişilere verilecek para cezalarının güncellendiği belirtildi.

"Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar", "Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme" ihlalleri nedeniyle verilecek müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezalarının para cezasına çevrilemeyeceği hüküm altına alındı.

"Soruşturma Zamanaşımı"na ilişkin maddede yapılan değişiklikle de "müsabaka sonucunu etkileme" ihlalinin daha önce 20 yıl olan soruşturma zaman aşımının, herhangi bir süreye tabi olmadığı hükmü getirildi.

"Yaptırımın ertelenmesi" maddesinde de değişikliğe gidilerek, erteleme uygulanamayacak disiplin cezalarına, para cezası, toplamda bir defada dörtten fazla olan müsabakadan men veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezaları, ihraç edilen futbolcu, görevli veya diğer kişilerin ihraç edildikleri müsabakayı takip eden ilk müsabakaya dair cezası ile anti-doping kurallarının ihlali halinde verilen cezalar da eklenerek, bir süreye veya sayıya bağlı olarak verilen disiplin cezalarının yarısının kesin olduğu ertelenemeyeceği kabul edildi.

Bazı maddelerde, talimat tekniği ve hukuk dili göz önünde bulundurularak değişikliklere ve basitleştirmelere gidildiği de ifade edildi.