Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2013 haziran ayı sonunda bir önceki yıl sonuna göre 4,1 milyar dolar artarak 143,2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 2013 yılı haziran ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımlandı. Haziran sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 4,1 milyar dolar artarak 143,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar dolar arttığı gözlendi.

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 306 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 990 milyon dolar artışla 2,4 milyar dolara ulaştı.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, haziran sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,7'sini oluşturan özel alacaklılara olan borçlar bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar, yüzde 10,3'ünü oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 138 milyon dolar azaldı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı haziran sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 922 milyon dolar azalarak 20,2 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 2,4 milyar dolar azalarak 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 143,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0'ı dolar, yüzde 34,4'ü avro ve yüzde 7,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, haziran sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 58'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 83,1 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 61,5'i hizmetler sektörü, yüzde 37,9'u sınai sektörler ve yüzde 0,6'sı da tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Haziran sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar artarak 37,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2012 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 258 milyon dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıiyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA