Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kamuoyunun görüş ve önerilerini almak için üç yeni tebliğ taslağını internet sitesinde yayımladı.

"Geri Alınan Paylar Tebliği Taslağı", "Özel Durumlar Tebliği Taslağı" ve "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Taslağı" SPK'nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüş ve önerilerine açtı.

SPK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geri Alınan Paylar Tebliği Taslağı" nda temel olarak; Halka açık ortaklıkların (ortaklık) kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya
itfasına ve bu hususların kamuya açıklanması ilişkin usul ve esasların yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak Tebliğ ile düzenlendiği bildirildi.

-Borsada işlem yapan patronlara "Güvenli Liman" geliyor

Açıklamada, 2273/2003 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla "güvenli liman" uygulaması getirildiği ve payları borsada işlem gören ortaklıkların belirli koşulları sağlayan geri alımlarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101, 106 ve 107'nci maddeleri kapsamında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı kapsamında incelemeye tabi olmayacağı yönünde düzenleme yapıldığı belirtiliyor.

Ayrıca pay geri alımına yönelik olarak ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'u olarak belirlenen sınıra ek olarak payları borsada işlem gören ortaklıklar için fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde 25'i şeklinde bir sınırlama getirilirken, ğay geri alım programlarının süresinin çalışanlara pay edindirme ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası aracı ihracında 5 yıla kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

SPK hazırladığı "Özel Durumlar Tebliği Taslağı" ile daha önce iki ayrı tebliğ olarak düzenlenen borsa şirketlerinin ve borsa dışı şirketlerin özel durumlarının kamuya açıklanmasına ilişkin esasları tek bir tebliğ altında düzenlenliyor. Özel Durumlar Tebliği ve Geri Alınan Paylar Tebliği taslakları için ilgili kişi ve kuruluşlar 4 Ekim 2013 tarihine kadar görüş ve önerilerini mail yoluyla SPK'ya iletebilecekler.

-Kayıtlı sermaye tavanı ödenmiş sermaye veya özsermayenin 3 katını aşamayacak

SPK'nın açıklamasında "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Taslağı"nda temel olarak kayıtlı sermaye sistemine ilişkin usul ve esasların yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak güncellendiği belirtildi.

Yeni tebliğ taslağı ile kayıtlı sermaye tavanı belirlenirken, ortaklıkların çıkarılmış/ödenmiş sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının üç katının aşılamayacağı hükmü getirilirken, ortaklık yönetim kurullarına kayıtlı sermaye tavanı için verilen beş yıllık yetki süresinin sonunda, yönetim kurullarının yeni bir süre için yetki almamış olmaları durumunda ortaklıkların kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmaları uygulaması yerine, bu ortaklıkların yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamayacakları yönünde düzenleme yapıldı.

Yapılan açıklamada "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Taslağı" için görüş ve önerilerin 27 Eylül 2013 tarihine kadar Kurul'a bildirilebileceği kaydedildi.

BU HABERE YORUM YAZ
 
08 Eylül 2013 Pazar, 02:10 Misafir g.sray spor şirketi bir hissesi olandan 100 tl almak suretiyle çok yüksek bir bedelli sermaye artişi yapti akabinde bir tane daha yapmak istiyor..acaba bu kayitli sermaye artişi özkaynaklarin üç kati olamaz maddesinden dolayi bu sermaye artişlarinin fütursuzca yapilmasini ve yatirimciyi mağdur etmesini engelliyecek mi?