Advertisement

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Sanayi üretimi önceki ayda, aylık bazda yüzde 1,,4 ve yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomstlerin tahminlerine göre, saanyi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,6 artması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

Temmuz ayı sanayi üretim endeksine göre ana sanayi gruplarında en yüksek artış, yüzde 2,7 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi Temmuz 2013 verilerini açıkladı.

Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2013 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,7 ile dayanıklı tüketim malı imalatında görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayisinde en yüksek artış yüzde 10,0 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında oldu. Bunu, yüzde 7,7 ile elektrikli teçhizat imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek azalış bir önceki aya göre yüzde 10,0 ile diğer ulaşım araçları imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 7,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 5,5 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı izledi.

- Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre 2013 temmuz ayında 2010=100 temel yıllı sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Yıllık Ortalama
2010 14,0 16,0 18,8 17,2 14,7 10,0 9,5 12,5 9,9 8,3 6,5 14,8 12,4
2011 19,1 14,4 11,9 9,7 8,6 10,0 8,4 8,1 8,3 10,4 7,0 3,8 9,7
2012 1,6 2,5 3,7 4,0 5,7 2,1 3,3 0,5 3,5 0,8 3,8 -1,8 2,5
2013
2,0
4,3 1,3 3,5 1 4,2 4,6


- 2012 ve 2013 yılları temmuz ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:

İktisadi Faaliyet Kolları 2012 2013
Toplam sanayi 3,3 4,6
Madencilik ve Taşocakçılığı -1,5 -2,3
İmalat sanayi 2,9 6,2
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 8,2 -1,6


- İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2012 ve 2013 yılları temmuz ayı verileri şöyle:

İktisadi Faaliyet Kolları 2012 2013
İmalat Sanayi 2,9 6,2
Gıda ürünleri imalatı 2,7 9,2
İçeceklerin imalatı 7,8 -10,3
Tütün ürünleri imalatı 8,4 5,5
Tekstil ürünleri imalatı 8,7 3,6
Giyim eşyaları imalatı 9,3 5,1
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı -4,9 -0,5
Ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 6,1 -13,3
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 8,6 5,7
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 7,6 -4,3
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı -0,3 3,5
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 4,9 1,1
Temel eczacılık ürünlerin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 45,0 -5,1
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 0,0 6,9
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 0,2 0,8
Ana metal sanayi 7,5 1,8
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 3,5 9,9
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2,8 36,3
Elektrikli teçhizat imalatı -3,2 19,7
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 0,5 3,0
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) imalatı -7,7 17,7
Diğer ulaşım araçlarının imalatı -13,2 0,5
Mobilya imalatı -16,2 16,8
Diğer imalatlar 14,5 -3,1
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 20,2 4,3