Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde net 4 milyar 522,2 milyon lira borçlandı.

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesinde basit faiz yüzde 9,47, bileşik faiz ise yüzde 9,69 oldu.

İhalede, nominal teklif 1 milyar 325,4 milyon lira, nominal satış 891,7 milyon lira, net satış 867,8 milyon lira oldu. Piyasa yapıcılarından ihaleye 2 milyar 521 milyon liralık teklif geldi ve net 1 milyar 260,5 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 3,55, bileşik faiz ise yüzde 3,58 oldu.

Söz konusu ihalede nominal teklif 2 milyar 297,1 milyon lira, nominal satış 1 milyar 419,2 milyon lira, net satış ise 1 milyar 364,9 milyon lira oldu. İhalede kamu kuruluşlarından gelen 90,4 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından da 4 milyar 693 milyon liralık teklif geldi ve 938,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 4 milyar 522,2 milyon lira borçlanmış oldu.