Advertisement

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüdü. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, büyümenin yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2013 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, büyüme hızı ikinci çeyrekte yüzde 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gayri safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla 30 milyar 145 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Nisan-Haziran döneminde gayri safi yurtiçi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 10,2'lik artışla 385 milyar 113 milyon lira oldu.

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYİH, 2013 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 2,1 oldu.

Türkiye ekonomisi 2013'ün ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,4'lük büyüme ile üst üste 15 çeyrek büyüdü. Yılın ikinci 3 aylık döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüyen sektör, yüzde 14,9 ile oteller ve lokantalar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYİH 2013 yılı ikinci üç aylık döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 4,4 arttı.

GSYİH, yılın ilk yarısında da sabit fiyatlarla yüzde 3,7 büyüme kaydederek 58 milyar 134 milyon lira oldu.

İmalat sanayi, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 5,7'lik artışla 61 milyar 414 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 3,4'lük artışla 7 milyar 733 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 24,7'lik artışla 13 milyar 657 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 8,5'lik artışla 3 milyar 463 milyon lira oldu.

- Cari fiyatlarla 2012 GSYH-

GSYİH değeri, 2012 yılında cari fiyatlarla yüzde 9,1'lik artışla 1 trilyon 415 milyar 786 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 2,2'lik artışla 117 milyar 675 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kişi başına GSYİH değeri 2012 yılında cari fiyatlarla 18 bin 914 lira, ABD doları cinsinden 10 bin 497 dolar olarak hesaplandı.

- Hane halkı tüketim harcamaları-

Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 12'lik artışla 275 milyar 347 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 5,3'lük artışla 19 milyar 769 milyon lira oldu.

Devletin nihai tüketim harcaması değeri ikinci çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 11,8'lik artışla 56 milyar 720 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 7,4 artışla 3 milyar 183 milyon lira olarak hesaplandı.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 8,8'lik artışla 81 milyar 972 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 3,7 artışla 7 milyar 831 milyon lira oldu.

Mal ve hizmet ihracatı değeri 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 5,3'lük artışla 99 milyar 670 milyon, sabit fiyatlarla yüzde 1,2 artışla 8 milyar 240 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ithalat değeri ikinci çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 11,2'lik artışla 128 milyar 843 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 11,7 artışla 9 milyar 317 milyon lira oldu.

- En fazla oteller ve lokantalar büyüdü-

Türkiye ekonomisinde yılın nisan-haziran döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüyen sektör, yüzde 14,9 ile oteller ve lokantalar olurken, bu sektörü yüzde 9,4 ile dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri, yüzde 8,8'le balıkçılık izledi.

Buna karşılık madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 3,3 daraldı.

- Büyüme rakamlarında revizyon-

TÜİK 2012 ve 2013 yılına ilişkin daha önce açıklanan büyüme verilerinde de revizyona gitti. Daha önce yüzde 3 olarak açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı yüzde 2,9 olarak revize edildi.

Revize edilen cari ve sabit fiyatlarla GSYH sonuçları şöyle:

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (%) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) Gelişme Hızı (%) Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (%)
2012 1. çeyrek 325.165 12,2 180.603 -1,7 27.209 3,1
2012 2. çeyrek 349.600 10,1 193.673 -4,4 28.864 2,8
2012 3. çeyrek 376.901 7,3 208.871 2,9 31.656 1,5
2012 4. çeyrek 364.120 7,3 202.574 9,6 29.946 1,4
2012 yıllık 1.415.786 9,1 785.721 1,5 117.675 2,2
2013 1. çeyrek 355.022 9,2 198.733 10,0 27.989 2,9
2013 2. çerek 385.113 10,2 209.715 8,3 30.145 4,4
2013 6 aylık 740.134 9,7 408.448 9,1 58.134 3,7

-Sektörler


TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla sektörel gelişme hızları bu yılın ilk çeyreği, geçen yılın aynı dönemi ve bir önceki çeyrekte şöyle:

Sektör 2012 1. Çeyrek 2012 2. Çeyrek 2013 1. Çeyrek 2013 2. Çeyrek
Tarım 5,6 3,5 4,3 5,4
Balıkçılık 4,6 7,8 4,8 8,8
Madencilik -0,6 3,1 -4,5 -3,3
İmalat Sanayi 2,9 3,2 1,6 3,4
Elektrik-gaz 8,4 6,1 -3 2,7
İnşaat 2,4 -0,8 5,9 7,6
Ticaret 0,2 0,6 2,9 5
Oteller-lokantalar 2,3 3,6 15,5 14,9
Ulaştırma-Haberleşme 4,5 4,4 2,3 3,3
Mali Kuruluşlar 4,5 3,6 6,5 8,5
Konut sahipliği 1,7 1,7 1,2 1,3
Gayrimenkul kiralama 6,9 7,2 5,6 6,9
Kamu yönetimi 2,8 3,7 5 4,5
Eğitim 4,5 4,5 4,5 4,3
Sağlık İşleri ve Sos. Hiz. 5,8 5,3 4 4,6
Diğer sosyal hizmetler 1,1 0,6 1,2 1,7
Eviçi pers. Çalş. Hanehalkı 6,1 6 4,7 6,1
Dolaylı ölçülen mali aracılık 4,7 4,5 6,4 9,4
Vergi sübvansiyonları 2,5 1,5 1,5 5,3
GSYH (alıcı fiyatları) 3,1 2,8 2,9 4,4