Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2013 temmuz ayı sonunda bir önceki yıl sonuna göre 6,9 milyar dolar artarak 145,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 2013 yılı temmuz ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımlandı. Temmuz sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 6,9 milyar dolar artarak 145,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar dolar arttığı gözlendi.

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 453 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azalırken, tahvil stokunun ise 998 milyon dolar artışla 2,4 milyar ABD dolara ulaştı.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Temmuz sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,6'sını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 514 milyon dolar; yüzde 10,4'ünü oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar 243 milyon dolar arttı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı Temmuz sonu itibariyle Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 95 milyon dolar azalarak 21,0 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 2,1 milyar dolar azalarak 36,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 145,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0'ı dolar, yüzde 34,6'sı avro ve yüzde 7,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Temmuz sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 57,9'unu oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 84,5 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 62,2'si hizmetler sektörü, yüzde 37,2'si sınai sektörler ve yüzde 0,6'sı da tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Temmuz sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar artarak 37,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2012 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 676 milyon dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA