Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuz ayı sonu itibariyle 219,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise 638 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, 2013 yılı temmuz ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Temmuz ayı sonu itibariyle UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 219,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artışla 638 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda -422,8 milyar dolar iken 2013 yılı Temmuz ayında -418,8 milyar dolar oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 5 milyar dolar artışla 124,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 187 milyon dolar arttı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında azalışla 23,1 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Temmuz 2013 itibarıyla, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 169,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Portföy yatırımları...-

Temmuz 2013 itibarıyla, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 61,1 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,3 oranında azalışla 58,1 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,1 oranında artışla 34,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna göre 24,1 milyar dolar arttı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 17 oranında artışla 76,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,8 oranında azalışla 95,3 milyar dolara geriledi.

Temmuz 2013 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 35,4 oranında artışla 37,1 milyar dolara, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 3,9 oranında artışla 12,1 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında azalışla 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.