Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinin yüzde 77'sini oluşturan tütün ve akaryakıtın her aşamasının bundan sonra elektronik ortamda izleneceğini belirterek, bunun için "ÖTV Takip Sistemi" oluşturulduğunu bildirdi. Şimşek, "ÖTV'den kaynaklı bir kayıp kaçağa tahammülümüz yok" dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV'nin denetiminde reform niteliğinde bir düzenleme yaptıklarını, vergi denetiminde artık yeni bir dönemin başladığını söyledi.

e-defter ve e-fatura uygulamalarından sonra, Özel Tüketim Vergisine tabi malların üretimi ve ithali ile bu malların nihai tüketicilere satış anına kadar geçen sürecin elektronik olarak izlenmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulu bünyesinde "ÖTV Takip Sistemi" oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Söz konusu sistemin çalışmasıyla birlikte, ÖTV'ye tabi malların üretimi ve ithali ile bu ürünlerin tüketiciye teslimi aşamasına kadar olan sürecin etkin bir şekilde denetlenmesi ve oluşabilecek vergi kayıp ve kaçağının yine etkin bir şekilde tespit edilebilmesi mümkün olacak. Sistem, ilk aşamada akaryakıt ve tütün mamülleri üzerinde çalışacak ama ilerleyen dönemde diğer sektörler de bu kapsamda incelenecek. ÖTV'den kaynaklı bir kayıp kaçağa tahammülümüz yok."

- "Tebliğ hazır" -

Bakan Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği"nin hazırlandığını ve tebliğ taslağının önümüzdeki günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu Tebliğ ile ilk aşamada; akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve satışını gerçekleştiren mükellefler ve tütün mamullerinin üretimi ve pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren mükellefler dönem başı stok, dönem içi alış/satış, ithalat ve ihracat verilerini elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorunda olacak.

Bakanlık yetkilileri tarafından elektronik ortamda tutulan kayıtların, kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, bu belgeler yetkililere elektronik ortamda ibraz edilecek. Belirlenen kayıt saklama gereksinimleri, denetimlerde e-defter ve e-fatura kullanımına ilişkin imkanları da önemli ölçüde arttıracak. Denetim sürecinde etkinliğin artmasına paralel olarak, uyum derecesi yüksek mükelleflere ilişkin vergi incelemelerinin de daha kısa süreler içinde tamamlanması mümkün olacak."

- "Bakanlık, önemli bir araca kavuşacak" -

Türkiye'nin 2012 yılında 71,7 milyar lira olan ÖTV gelirlerinin, 278,8 milyar lira olan toplam vergi gelirleri içerisindeki payının yaklaşık olarak yüzde 26'sına tekabül ettiğine işaret eden Şimşek, söz konusu yılda petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV ile tütün mamullerinden alınan ÖTV'nin, toplam ÖTV gelirleri içerisindeki payının ise yüzde 77 olduğunu ifade etti. Şimşek, bu rakamlara göre, ÖTV gelirlerinin yüzde 77'sini oluşturan tütün ve akaryakıtın her aşamasının bundan sonra elektronik ortamda izleneceğini söyledi.

Sistemin kurulmasıyla, Maliye Bakanlığı'nın, vergi gelirlerinin çok önemli bir bölümünü sürekli ve etkin biçimde vergi incelemesine tutabilme imkanına kavuşacağını vurgulayan Şimşek, "Böylece Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağının etkin bir biçimde önlenmesi yanında, kayıtdışılıkla da etkin mücadelede kullanacağı bir araca kavuşmuş olacak" dedi.

AA