Advertisement

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Sanayi Sitelerinin (SS) Türkiye Halk Bankası aracılığıyla kullandığı kredilerin komisyon oranlarını düşürdüklerini belirterek, "Komisyon oranlarında yaptığımız sadece şu son indirimle birlikte, yıllık olarak OSB'lerin 1,55 milyon lira, sanayi sitelerinin ise 345 bin lira, yani toplamda yaklaşık 1,9 milyon lira daha az komisyon ödemelerini sağlamış olacağız" ifadesini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, sanayinin rekabet gücünü artırmak için planlı sanayileşmeye büyük önem verdiklerine işaret ederek, bunun en önemli platformları olan OSB'ler ve SS'leri hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaya, geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

 

Bakanlık olarak OSB'lerin ve SS'lerin alt yapılarının, bölge müdürlüğü hizmet binasının tamamıyla SS'lerin üst yapılarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için kredi kullandırdıklarını bildiren Ergün, 2002'de göreve geldiklerinde Türkiye'deki faiz oranlarına paralel olarak bu kredilerin de faiz oranlarının oldukça yüksek olduğunu, 2004, 2007, 2009 ve son olarak mayıs ayında yaptıkları güncellemelerle hem faiz oranlarını düşürdüklerini hem de geri ödeme sürelerini uzattıklarını anımsattı.

 

Şu an OSB ve SS'lerde kullanılan kredilerin faiz oranlarının, kalkınmada öncelikli illerde yüzde 1, normal illerde yüzde 2, gelişmiş illerde ise yüzde 3 gibi son derece cazip şartlara sahip olduğuna dikkati çeken Ergün, sanayi sitelerinde kullandırılan kredilerin vade süresinin, 2 yılı geri ödemesiz; kalkınmada öncelikli illerde 15 yıl, normal illerde ise 13 yıl geri ödemeli olduğunu, OSB'lerde kullandırılan kredilerin vade süresinin ise normal illerde 13 yıl, gelişmiş illerde ise 11 yıl olduğunu aktardı.

 

Bakan Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Görüldüğü gibi OSB ve SS'lere hem son derece düşük faizli hem de uzun vadeli kredi sağlıyoruz. Ancak biz bununla da yetinmedik ve şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz. Türkiye Halk Bankası ile yaptığımız protokolde bir revizyon yaptık ve sanayicilerimiz lehine olacak şekilde komisyon oranlarında indirime gittik. Protokol ile OSB ve SS'ler komisyon indiriminden 1 Ekim tarihinden itibaren yararlanabilecekler. Bu değişiklikle iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar komisyon oranlarını OSB'ler için yıllık yüzde 1,5'ten yüzde 0,30'a kadar düşürmüş olduk.

 

Sanayi sitelerinde ise kalkınmada öncelikli yörelerde; inşaat döneminde yıllık yüzde 0,5'ten yüzde 0,15'e, itfa döneminde yıllık yüzde 1'den yüzde 0,15'e, diğer yörelerde; inşaat döneminde yıllık yüzde 1'den yüzde 0,15'e, itfa döneminde yıllık yüzde 1,5'den yüzde 0,30'a kadar indirmiş olduk. Konunun sanayicilerimiz açısından ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek için şu rakamları paylaşmak isterim. Komisyon oranlarında yaptığımız sadece şu son indirimle birlikte, yıllık olarak OSB'lerin 1,55 milyon lira, sanayi sitelerinin ise 345 bin lira, yani toplamda yaklaşık 1,9 milyon lira daha az komisyon ödemelerini sağlamış olacağız. Komisyon oranlarındaki bu son indirimin de sanayicilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak, bundan sonraki süreçte de sanayicilerimize yönelik bu tür olumlu adımları atmaya devam edeceğimizi de bir kere daha ifade etmek istiyorum."