Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, yılın ikinci çeyreği itibarıyla 367,3 milyar dolar, net dış borç stoku ise 217,1 milyar dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye'nin brüt dış borç stoku geçici verileri ile net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye brüt dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla 367,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Brüt dış borç stokunun yüzde 68,7'sini (252,3 milyar dolar) özel sektör borçları, yüzde 29,6'sını (108,6 milyar dolar) kamu kesimi borçları, yüzde 1,7'sini de (6,4 milyar dolar) Merkez Bankası borçları oluşturdu.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli "I, II ve III" sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan merkezi yönetim dış borç stoku da 2013 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 81,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 52,4 milyar dolar tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları ise ikinci çeyrek sonu itibarıyla 27,4 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

- Özel sektör dış borçları-

Kısa vadeli özel sektör dış borcu da Haziran sonu itibarıyla 109,3 milyar dolar oldu. Bu tutarın 70,6 milyar dolarını bankacılık sektörünün borçları oluşturdu.

Özel sektörün ikinci çeyrek itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları ise 143 milyar dolar olarak hesaplandı. Finansal olmayan kuruluşlar 82,9 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları ise yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 0,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararası bir standartken, bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, bu yılın Mart-Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 0,4 milyar dolar tutarında artış gösterdi.

- Net dış borç 217,1 milyar dolar-

Türkiye'nin 2013 yılı ikinci çeyreği itibariyle net dış borç stoku da 217,1 milyar dolar oldu.

BU HABERE YORUM YAZ
 
30 Eylül 2013 Pazartesi, 13:16 Misafir yani arttı mı azaldı mı ??? geçmiş yıllara oranı ne ??? diğer gelişmekte olan ülkere kıyasla oranı ne ???