Advertisement

Hazine, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 4 milyar 586,6 milyon lira borçlandı.

Hazinenin gerçekleştirdiği ilk ihalede 5 yıl (1715 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında basit faiz yüzde 8,74, bileşik faiz ise yüzde 8,93 oldu.

İhalede, nominal teklif 6 milyar 218,9 milyon lira, nominal satış 1 milyar 359,1 milyon lira, net satış ise 1 milyar 368,9 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarından net 460 milyon lira teklif gelen ve teklifin tamamı karşılanan ihalede, piyasa yapıcılarından net 4 milyar 404 milyon liralık teklif gelirken, net 880,8 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, diğer ihalede ise 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,94, reel bileşik faiz ise yüzde 2,96 oldu.

Söz konusu ihalede nominal teklif 2 milyar 571,1 milyon lira, nominal satış 755,9 milyon lira, net satış ise 768,6 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarından net 362 milyon lira teklif gelen ve teklifin tamamı karşılanan ihalede, piyasa yapıcılarından net 7 milyar 462,7 milyon liralık teklif gelirken, net 746,3 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 4 milyar 586,6 milyon lira borçlanmış oldu.