Advertisement

ABD'nin dünyanın gösterge tahvillerinde temerrüte düşme ihtimaline karşı dünya genelinde merkez bankaları, finansal piyasaların işleyişini sürdürmek için acil durum planları yapmaya başladı.

Washington'da IMF yıllık toplantılarında bir araya gelen politika yapıcılar olası çözüm planlarını tartıştı. Adını vermeyen yetkili kaynaklar, görüşmelerin, toplantı sonrasında da devam ettiğini söyledi.

Geçmiş zamanda benzer durumların bir şekilde son dakikada çözülmüş olmasının, acil durum planı yapmamak için geçerli bir neden olmadığını dile getiren İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ay görev başına gelecek olarak finansal istikrar birimi başkan yardımcısı Jon Cunliffe, "İngilere Merkez Bankası'nın böyle bir plan yapmasını bekliyorum. Özel sektör oyuncularının ve diğer ülkelerin de benzer planlar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

Dünya genelindeki merkez bankalarının ilk tepkisinin, Lehman Brothers Inc.'in 2008'de iflas etmesinin ardından attıkları adımlara benzeyeceği düşünülüyor. Yetkililer o zaman piyasaya geniş likidite enjekte etmiş, kredi teminatlarını gevşetmiş ve birbirleri arasındaki dolar swap hatlarını artırmıştı.

ABD'nin 12 trilyon dolarlık açıktaki Hazine tahvilleri, Lehman'ın iflas başvurusu yaptığındaki 517 milyar dolarlık tahvil miktarının 23 katına denk geliyor.