Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı.

2013 yılı Ekim ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 107,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve mevcut mamul mal stok miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 111,9 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,9'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,5'e geriledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre artarak devam ettiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek sürdüğü gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminin yanı sıra, iç piyasa sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı ve toplam istihdamdaki artış yönlü beklentilerin zayıflayarak sürdüğü görüldü.Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerininde zayıflayarak sürdüğü gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibariyle yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 7,3 oldu.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,6'sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 19,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti, onu da sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalarda artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalar ile Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda artış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.