Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ekim ayı anketine katılanların yüzde 59'u Aralık ayında ABD dolarında değişim beklemiyor.

SPK'nın 242 üst düzey yöneticisi tarafından yanıtlanan Ekim ayı beklenti anketine göre, gösterge bono faizine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 66'sı Aralık ayında ve yüzde 45'i gelecek 6 ay değişim beklemezken, gelecek bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 50'ye ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranının yüzde 30'dan yüzde 17'ye gerilediği gözlendi.

Katılımcıların yüzde 59'u gelecek ay ABD dolarında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 51'e ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında dolarda aylık dönemde artış beklentisinin yüzde 31'den yüzde 18'e düştüğü görüldü.

Katılımcıların yüzde 62'si Aralık ayında euroda değişim beklemezken, gelecek altı aylık ve bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 47 oldu.

- Katılımcıların yarısı BIST 100 'de gelecek ay artış beklenmiyor

Katılımcıların yüzde 52'si gelecek ay BIST-100 endeksinde önemli bir değişim beklemezken, artış bekleyenlerin oranı yüzde 30 oldu. Altı aylık ve yıllık dönemler için katılımcıların sırasıyla yüzde 39'u ve yüzde 51'i artış beklediğini bildirdi.

BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 58'i gelecek ay, yüzde 45'i de gelecek altı aylık dönemde değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 52'ye ulaştı.

Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 70'i Aralık ayında, yüzde 48'i gelecek altı ay değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 57'si gelecek ay özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda değişim beklemezken, gelecek altı ay ve bir yıl için iyileşme beklentisi ağırlık kazandı. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 62 oldu.

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i gelecek ay, yüzde 44'ü gelecek altı ay değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 46 oldu. Sonuçlar bir önceki dönem anketi ile karşılaştırıldığında aylık dönemde yabancı yatırımcı oranında artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 13'den yüzde 26'ya çıktı.

Katılımcıların yüzde 61'i Aralık ayında reel kesimin borçlanma durumuna ilişkin olarak değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için borçlanma durumunda artış yaşanacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 58 olarak gerçekleşti.

AA