Advertisement

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait toplam 26 teşekkülün 2014 yılında 1 milyar 629 milyon 234 bin lira gelir fazlası elde etmesi bekleniyor.

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu karara göre, 21 kamu iktisadi teşebbüsünün 2014 yılında toplam 2 milyar 89 milyon 458 bin lira gelir fazlası elde etmesi öngörülürken, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan 5 kuruluşun ise 460 milyon 224 bin lira finansman ihtiyacı duyacağı tahmin ediliyor. Böylece toplam 26 kuruluşun gelecek yıl 1 milyar 629 milyon 234 bin lira gelir fazlası elde etmesi bekleniyor.

Gelir fazlalığı açısından değerlendirildiğinde gelecek yıl Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 2 milyar 566 milyon 455 bin lira ile ilk sırada yer alırken, 3 elektrik şirketinin 2 milyar 585 milyon 430 bin lira gelir fazlası öngörülüyor.

2014'te yapılması planlanan 9 milyar 530 milyon 540 bin liralık yatırımın 9 milyar 430 milyon 300 bin lirasının KİT'ler, 100 milyon 240 bin lirasının sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi, en büyük yatırım harcamasının da 4 milyar lira ile TCDD'nin yapması hedefleniyor.

Faiz dışı denge açısından değerlendirildiğinde de KİT'lerin 2014'te 1 milyar 950 milyon 298 bin lira faiz dışı fazla, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların ise 405 milyon 857 bin lira faiz dışı açık vermesi bekleniyor. Böylece 26 kuruluşun toplamda 1 milyar 544 milyon 441 lira faiz dışı fazla vermesi planlanıyor.

Kamu teşebbüslerinin 2014 yılı mali hedefleri (bin TL) şöyle:

Kamu Teşebbüsleri Yatırım Borçlanma Gereği (1) Faiz Dışı Fazla (2)
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar
1-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 219.000 88.324 -104.183
2-ETİ Maden İşletmeleri (ETİ MADEN) 325.000 -39.466 38.466
3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 64.000 6.450 -7.750
4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 127.500 -25.036 22.244
5-Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 625.000 -2.566.455 2.608.425
6-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 1.100.000 -12.494 -19.734
7-Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) 2.200 -6.481 -17.882
8-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) 5.500 1.098 -99
9-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 1.400.000 -121.179 29.357
10-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 500.000 -524.516 391.003
11-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 110.000 84.011 53.593
12-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 55.000 -333 29.333
13-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 290.000 -289 9.789
14-Et ve Süt Kurumu (ESK) 31.000 -449 -1.051
15-Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 30.000 94.527 -123.663
16-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) 4.000.000 768.995 -773.197
17-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) 7.500 17.126 -17.126
18-Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) 5.300 -7.605 7.314
19-Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) 8.700 -8.371 9.602
20-Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 458.600 146.774 -158.447
21-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 66.000 15.913 -25.699
TOPLAM 1 9.430.300 -2.089.458 1.950.298
4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan Kuruluşlar
1-Sümer Holding A.Ş. 200 1.147 -1.447
2-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 4.000 770 -3.653
3-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 50.040 117.142 -117.142
4-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ) 42.000 338.995 -281.395
5-tta Gayrimenkul A.Ş. 4.000 2.170 -2.220
TOPLAM 2 100.240 460.224 -405.857
GENEL TOPLAM 9.530.540 -1.629.234 1.544.4411- Borçlanma gereğindeki pozitif tutarlar, kuruluşun finansman ihtiyacı olduğunu gösteriyor.


2- Borçlanma gereğinden faiz gelir ve giderlerinin ayıklanmasıyla bulunuyor.