Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Japan Rating Agency (JCR ) Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ökmen, "Türkiye de ekonominin rekabet gücünü artıracak şekilde reform süreci hızlı bir şekilde devam ederse ve mali politikalardaki disiplin seçim atmosferi için bozulmazsa, Türkiye'den önemli bir sermaye çıkışı beklemiyoruz" dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ökmen, Türkiye'deki global sermayenin giriş-çıkış duyarlılığının küresel faktörlere birebir endeksli olmamasının ödemeler dengesindeki olası şok riskini azalttığını kaydetti.

Ökmen, Türkiye'ye gelen brüt sermaye girişlerinin global değişkenlere hassasiyetinin diğer gelişen bir çok ülkeye göre daha düşük olmasının ve global fonlamadaki artışın veya düşüşün Türkiye'ye aynı derecede yansımamasının, FED kararlarının Türkiye açısından sebep olacağı varsayılan negatif etkilerin önemini ve sermayenin giriş çıkışının oynaklık aralığını azalttığını anlattı.

Orhan Ökmen, "Sermaye çıkışlarının yaşandığı bu dönemde Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynaklara ulaşım imkânlarının şu ana kadar azalmamış olması ve ayrıca, reel sektörün, kur riskini azaltmak amacıyla kısmen de olsa açık pozisyonunun bir kısmını kapatmış olması FED kararlarının yaratacağı beklenen küresel dengesizlikleri Türkiye'de hafifletecek bir başka önemli pozitif gelişmelerdir. Ancak para politikasındaki makro-ihtiyati tedbirlerin piyasa uyumu düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye akımlarının yaratacağı olası finansal ve makroekonomik riskleri azaltmak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin uyguladığı piyasa temelli makro-ihtiyati tedbirlerin Türkiye açısından piyasa uyumunu yakalamadığı belirten Ökmen, Türkiye ekonomisinin FED kararlarının olası olumsuz etkilerini büyük ölçüde telafi edecek koruyucu içsel unsurlara sahip olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'den önemli bir sermaye çıkışı beklemiyoruz-

FED kararlarının Türkiye'de cari açığın finansmanının devamlılığı konusunda endişe yarattığını belirten Ökmen, şunları kaydetti:

" Merkezi bütçe başta olmak üzere tüm kamusal dengelerin yerli yerinde olması, bankaların yabancı para kaynaklara ulaşım imkânlarının aynı güçte devam etmesi FED'in parasal politikalarında yapacağı değişikliklere bağlı olarak oluşacak sermaye akımlarının Türkiye'de yaratacağı olumsuz etkileri büyük oranda hafifletecektir. Türkiye de ekonominin rekabet gücünü artıracak şekilde reform süreci hızlı bir şekilde devam ederse ve mali politikalardaki disiplin seçim atmosferi için bozulmazsa Türkiye'den önemli bir sermaye çıkışı beklemiyoruz."

AA