Advertisement

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir konutun konut sayılabilmesi için mutlaka iskan belgesinin alınmış olması gerektiğini belirterek, "Şayet müteahhit konut sattığını iddia ediyorsa iskan belgesi alınıp tüketiciye eksiksiz teslim edilene kadar o konut tüketiciye herhangi bir ek masraf çıkartmamalı" dedi.

Ağaoğlu, TBMM'de kabul edilen yeni yasada konut alacaklar için getirilen bazı hükümlerin tüketiciler açısından oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Yeni yasayla ön ödemeli konut satışı yapacak müteahhitlerin belirli büyüklükteki projeler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almalarını zorunlu kıldığını kaydeden Ağaoğlu, teslim anına kadar tüketiciden tahsil edilecek bedellerin karşılığının sigorta ettirilmesi, banka teminat mektubu verilmesi veya ilgili bakanlığın belirleyeceği başka bir yöntemle teminat altına almak zorunda bıraktığını vurguladı.

Bu düzenlemeyle konut almak isteyen vatandaşın müteaahitin inşaatı yarım bırakması, ortadan kaybolması halinde sigorta şirketine inşaatın geri kalanını tamamlattırabileceğini veya kendisine teminat olarak verilmiş banka mektubunu nakde dönüştürerek ödediği paraları geri alabileceğini anlatan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Ayrıca, ön ödemeli konut satışlarının yapılabilmesi için inşaat şirketinin mutlaka inşaat ruhsatı almış olması ve tüketiciyle akdedilecek sözleşmenin de noterde düzenlenmesi şartı getirildi. Tüketiciler ön ödemeli konut satış sözleşmelerini tapuya kaydettirdikleri takdirde karşılaşabilecekleri riskler asgari düzeye inmiş olacaktır."

Ağaoğlu, tüketicilerin konut satın alırken müteaahhitin konutu tamamlamadan ortadan kaybolması ve konutun teslim edildiği zaman vaat edilen sözleşmede yer almış hususların eksik veya hiç yapılmamış olması gibi sorunlarla karşılaştığına dikkati çekerek, "Örneğin; bahçe düzenlemesi, iskan giderleri tüketiciye yüklenmek istediğinde veyahut konutun içinde bozuk kapı, pencere, musluk ve dolap gibi unsurlar ortaya çıktığında tüketici müteahhit firmayla karşı karşıya geliyor ve hukuki mücadele başlatmak zorunda kalıyordu. Yeni yasa, sağlam firmaların bu alanda faaliyet göstermelerine yol açacak, böylelikle tüketici mağduriyetleri de en aza inecektir" şeklinde konuştu.


- İskan belgesini mutlaka alın

Ev alırken insanların gözüne perde indiğini, daha sonra vaat edilen kalitenin dışında bir evle karşılaştıklarını aktaran Ağaoğlu, tüketicilerin sık sık bu tür problemlerle karşılaştığını anlattı.

"Bu noktada tüketiciyi kesin ve net koruyacak açık hükümler getirilmesi lazım" diyen Ağaoğlu, "En önemlisi de bir konutun konut sayılabilmesi için mutlaka iskan belgesinin alınmış olması lazım. Şayet müteahhit konut sattığını iddia ediyorsa iskan belgesi alınıp tüketiciye eksiksiz teslim edilene kadar o konut tüketiciye herhangi bir ek masraf çıkartmamalı" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Eski Tüketici Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan hükme göre, tüm vergi ve diğer unsurlar dahil tüketicinin konuta hangi yolla sahip olabileceğini bilmesi gerektiğini anımsatarak, uygulamada konut bittikten sonra tüketicilerden çevre düzenlemesi, müşterek anten, otopark yeri düzenlemesi ve iskan harcamaları gibi ek bedeller talep edildiğini ileri sürdü.

Tüketicinin konutu satın alırken ek külfetler yüzünden sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanunda bu hüküm eksik. Tüketiciye nihai fiyat verilir, iskan belgesi alınıp eksiksiz olarak konut teslim ediline kadar da müteahhidin sorumluluğu devam eder. Garanti başlangıç süresi, iskan belgesinin alınıp tüketicinin kabul beyanında bulunduğu tarihtir. Müteahhit, daireyi bitirip anahtarı verdi mi sorumluluktan kurtulmamalıdır.

Müteahhit, iskan belgesini alıp tüketiciye teslim etmeli, akabinde tüketiciyle teslim teselli belgesi düzenlemelidir. İşte o andan itibaren garanti başlamalıdır. İlave masraflardan tüketiciyi koruyacak hükümler yeni yasada ne yazık ki yer almamış. Bunun önüne geçilebilmesi için kanuna bir hüküm eklenerek konutun tüm vergiler dahil teslim fiyatının sözleşmede yer alması zorunlu hale getirilip ve tüketiciden herhangi bir bedel istenmeyeceğine dair hüküm de yer alırsa hiçbir sorun kalmayacaktır."

 

AA