Advertisement

Merkezi Yönetim Bütçesi, geçen ay 3,2 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde ise 7,7 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2013 Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yıl ekimde bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 30 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 4,5 artarak 33,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarak 320,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 13,1 artarak 327,7 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nden yılın 10 ayında 327 milyar 728 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 320 milyar 64 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılı Ekim ve Ocak-Ekim dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ekim ayında 31 milyar 749 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 4,5 artarak 33 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 30 milyar 779 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri de ekimde, 2012'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 arttı ve 30 milyar 18 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayında 4 milyar 404 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın ekim ayında 3 milyar 170 milyon lira açık verdi. 2012 Ekim'de 681 milyon lira olan faiz dışı açık, bu yılın aynı ayında 761 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 azalarak 2 milyar 409 milyon lira oldu.

- Bütçe giderleri-

Bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon lira ödenekten ekim ayında 33 milyar 188 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 31 milyar 749 milyon lira harcama yapılmıştı.

Ekimde faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8'i kullanılarak 30 milyar 779 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 8 milyar 413 milyon lira olurken, ekim ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanıldı.

Ekimde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si bu ayda kullanılmış oldu.

Söz konusu ayda mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 milyar 668 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i bu ayda kullanıldı. Bu ayda cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 12 milyar 56 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i bu ayda kullanılmış oldu.

Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için ise 7 milyar 78 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 599 milyon lira oldu. Söz konusu ayda cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 61 milyon lira, mahalli idare payları ise 2 milyar 425 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ekimde 4 milyar 583 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 103 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 585 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında azalarak 2 milyar 409 milyon lira oldu.

- Bütçe gelirleri -

Geçen yılın ekim ayında bütçe gelirleri 27 milyar 345 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 9,8 artarak 30 milyar 18 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı ve 26 milyar 22 milyon lira oldu.

Ekimde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 milyar 986 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 880 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 131 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre damga vergisi yüzde 27,3, gelir vergisi yüzde 18,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 15,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 5,3, harçlar yüzde 2,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,4 artarken, kurumlar vergisi yüzde 45,4 ve özel tüketim vergisi yüzde 2 azaldı.

- Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmeleri-

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 18 milyar 754 milyon lira açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 7 milyar 664 milyon lira açık verdi. Ocak-Ekim döneminde faiz dışı fazla ise 38 milyar 583 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın söz konusu döneminde bütçe giderleri 289 milyar 791 milyon lira olarak gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,1 artarak 327 milyar 728 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri 246 milyar 534 milyon lira olarak gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,2 artarak 281 milyar 481 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, yılın 10 ayında faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artarak 46 milyar 247 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 271 milyar 37 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 18,1 artarak 320 milyar 64 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17,7 artarak 266 milyar 285 milyon liraya ulaştı.

- Personel giderleri 81 milyar 757 milyon lira oldu -

Personel giderleri, bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 81 milyar 757 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 13 milyar 407 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sonuç olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 9 milyar 563 milyon lira arttı.

Bu dönemde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 24 milyar 312 milyon liraya ulaştı. 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 122 milyar 969 milyon lira oldu.

Yılın 10 aylık döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 61 milyar 947 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 5 milyar 921 milyon lira oldu.

Bu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 482 milyon lira, mahalli idare payları ise 26 milyar 464 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 26 milyar 877 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 888 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 7 milyar 272 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz giderleri yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 46 milyar 247 milyon liraya ulaştı.

-Bütçe gelirleri -

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 43 milyar 423 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 8 milyar 34 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 323 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibarıyla, 2013 yılı Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında da geçen yılın aynı dönemine göre harçlar yüzde 37,3, Damga Vergisi yüzde 28,5, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 27,2, Özel Tüketim Vergisi yüzde 21, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 19,8, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 13,2, Gelir Vergisi yüzde 12,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 5,9 oranında arttı. Kurumlar Vergisi ise on binde 5 oranında azaldı.

Diğer taraftan 31 Ekim 2013 itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 24 milyar 264 milyon lira oldu.