Advertisement

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013'ün 3. çeyreğine ilişkin ücretli çalışan istihdam etmenin işverene saat başı maliyetindeki değişimi ölçen "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve hizmet sektöründe yüzde 2,2 artış gösterdi.

- Saatlik kazanç endeksi-

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi de aynı dönemde yüzde 1,4 arttı. Endeks değerlerindeki artış oranları sanayi sektöründe yüzde 2,3, inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve hizmet sektöründe yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış, yüzde 6,7 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe oldu.

- Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi-

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 2,4 artış gösterdi. Endeks değerlerindeki artış oranları sanayi sektöründe yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve hizmet sektöründe yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde yılın 3. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre en yüksek artış yüzde 16,3 ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektöründe görüldü.

AA