Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya bankaları tarafından Türk firmalarının teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin sözkonusu olmadığını belirterek, "Libya'ya yönelik yaptırımların yer aldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları yürürlüktedir. Teminat mektupları Bakanlar Kurulu kararı kapsamında koruma altındadır" ifadesini kullandı.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Libya bankaları tarafından Libya'da olağanüstü durumun sona erdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırıldığına atıfla teminat mektubu tazmin taleplerinde bulunulduğu yönünde haberler çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin, kardeş ve dost Libya'nın en zor dönemlerinde her zaman yanında olduğunu ifade eden Çağlayan, devrim sonrasında okul, hastane, karakol, cami gibi kamu hizmeti veren tesislerin bir kısmının Türk müteahhitlik firmaları tarafından bedelsiz yenilendiğini belirtti. Çağlayan, Libya'nın imarı ve kalkınması için Türk müteahhitlerin devrim sonrasında Libya'nın menfaatlerine çok önem verdiğinin altını çizerek, yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk müteahhitlerin birkaç yıldır imkanlarını sonuna kadar zorladığını ve zorlamaya devam ettiğini vurguladı.

Libya'ya yönelik yaptırımların yer aldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan ve Türkiye açısından bağlayıcı özellik taşıyan 1970 ve 1973 sayılı kararlarda yer alan hükümleri uygulamak üzere hazırlanan 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 Temmuz 2011'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Sözkonusu Bakanlar Kurulu kararının 5. maddesi (4) bendinde; 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 1970 ve 1973 sayılı kararlarda öngörülen yaptırımları ortadan kaldıracak yeni bir karar alınıncaya kadar, 1973 sayılı kararın 27. maddesi hükümleri de gözönünde bulundurularak, Türk vatandaşları ve Türk kanunlarına tabi olan gerçek ve tüzel kişiler adına, Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile bunların adına veya yönlendirmesiyle hareket eden gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş olan teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin talepleri dikkate alınmaz' hükmü yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen yaptırımlar çeşitli değişikliklerle hafifletilmiş olsa dahi halen yürürlükte bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da hukuken geçerliliğini korumakta olup, Libya bankaları tarafından teminat mektuplarının nakde çevrilmesine ilişkin taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır. Teminat mektupları Bakanlar Kurulu kararı kapsamında koruma altındadır."