Advertisement

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, Nasdaq OMX Group Inc. ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamak üzere yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini ve olağanüstü genel kurul toplantısında anlaşmanın detayları hakkında paydaşlara bilgi verileceğini bildirdi.

Turhan yaptığı yazılı açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin ilk genel kurul toplantısının, daha önce kamuoyuna duyurulduğu gibi 31 Aralık Salı günü Genel Müdürlük binasında yapılacağını bildirdi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138'inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin, Türkiye sermaye piyasalarının dönüşüm ve gelişim vizyonu çerçevesinde borsaya, teknolojik dönüşüm, teknik bilgi ve yetkinlik aktarımı amaçlarıyla stratejik ortaklıklar kurma görev ve yetkisi verdiğini ifade eden Turhan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen borsalarından ve sermaye piyasaları teknoloji tedarikçilerinden biri Nasdaq OMX Group Inc. ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamak üzere bir süredir yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelinmiş olup, olağanüstü genel kurul toplantımızda söz konusu müzakereler neticesinde varılan anlaşmanın detayları hakkında paydaşlarımıza bilgi verilecektir. Türkiye sermaye piyasalarının temel aktörleri olan yatırım kuruluşlarının da aralarında bulunduğu bütün pay sahiplerimizi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde iyi yönetişim açısından sermaye piyasalarımızın gelişim sürecinde tarihi bir dönüm noktası teşkil eden bu toplantımızda hazır bulunmaya davet ediyoruz."