Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TCMB'den kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

14 Eylül 2013 tarih ve 28765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2013/11 sayılı Bankamız Tebliği'nde belirlenen ve 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren geçerli olan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarının değiştirilmediği belirtilen duyuruda, söz konusu oranların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren üç aylık süre için de geçerli olacağı ifade edildi.

1 Ocak 2014-31 Mart 2014 tarihleri arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarının Türk lirası için yüzde 2,02, dolar için yüzde 1,70 ve avro için yüzde 1,64, aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk lirası için yüzde 2,52, dolar için yüzde 2,20 ve avro için ise yüzde 2,14 olduğu belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

AA