Advertisement

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TANAP ile ilgili 2014/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre, TANAP'a ilişkin anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı sistemine İlişkin hükümetlerarası anlaşma ve bu anlaşmanın ekini oluşturan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 26 Haziran 2012'de imzalandı.

Bu anlaşmaların onaylanmasının kanun ile uygun bulunduğu ve söz konusu anlaşmaların 19 Mart 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Ev sahibi hükümet anlaşması uyarınca BOTAŞ'ın Bakanlar Kurulu kararıyla proje için gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürüteceği ve arazi hakları kuruluşu olarak görevlendirildiği belirtilen genelgede, "Stratejik bakımdan büyük önem taşıyan bu projenin, belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için, kurumlar arası ortak çalışmaların, süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Genelgede, projeye ilişkin söz konusu anlaşmalar çerçevesinde, hükümetçe üstlenilen yükümlülüklerin zamanında yerine getirilebilmesi için, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak uygulama ve işlemlerin süratle tamamlanması, BOTAŞ'a ve TANAP proje şirketine, konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi gerektiği kaydedildi.

AA