Advertisement

Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ve OPET Petrolcülük AŞ'nin sözlü savunmalarını alan Rekabet Kurumu, nihai kararını 29 Ocak'ta açıklayacak.

Rekabet Kurumu, akaryakıt sektöründeki fiyat seviyeleri ve hareketleri ile sektördeki rekabetçi işleyişin incelenmesine yönelik olarak resen yürütülen izleme çalışmaları sırasındaki tespitler ve şikayet başvuruları üzerine Rekabet Kurulu tarafından yapılan ön araştırma sonrası elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucu 4 Temmuz 2012'de TÜPRAŞ ve OPET Petrolcülük AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Soruşturma, TÜPRAŞ bakımından başta aşırı fiyatlama, mal vermeyi reddetme ve bir ürünü diğer bir ürünle birlikte satın alma şartına bağlama gibi çeşitli dışlayıcı ve sömürücü davranışlar yoluyla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının; TÜPRAŞ ve OPET bakımından ise her iki şirketin ilgili pazarlardaki konumları ve OPET'in ortaklık yapısı da dikkate alınarak aralarındaki karşılıklı ilişkilerin pazardaki rekabeti bozucu etkilerinin olup olmadığının tespiti amacıyla başlatılmıştı.

Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan TÜPRAŞ ve OPET'in yöneticileri Rekabet Kurulu'nda düzenlenen toplantıda sözlü savunmalarını sunarken, soruşturma heyeti tarafından TÜPRAŞ'ın aşırı fiyatlama yoluyla 11 Ekim 2008-1 Ocak 2009 tarihleri arasında hakim durumunu kötüye kullandığı, 4054 sayılı Kanunun 6. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası verilmesi gerektiği bildirilerek, şu görüşlere yer verilmişti:

"Soruşturma heyeti çoğunluk görüşü olarak, TÜPRAŞ'ın bir ürünü diğer bir ürünle satın alma şartına bağlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya ulaşılamaması nedeniyle herhangi bir işlem tesisine yer olmadığı kanaatine varıldı. TÜPRAŞ ve OPET'in 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile yasaklanan türden bir anlaşma veya uyumlu eylem içinde bulunduğuna dair yeterli bulguya ulaşılamadığı, bu nedenle anılan kanunun 4. maddesi ihlal edildiğinden bahisle herhangi bir işlem terhisine yer olmadığı sonucuna ulaşıldı."

AA