Advertisement

AB Komisyonu'nun iç piyasalardan sorumlu üyesi Michael Barnier tarafından hazırlanan taslak plana göre Avrupa Birliği, büyük bankaların kendi adlarına alım satım işlemi yapmalarını 2018 yılından itibaren yasaklamayı düşünüyor.

Söz konusu yasak, düzenleyici otorite tarafından küresel düzeyde "sistematik önemde" olarak nitelendirilen bankalara eğer belirli finansal koşulları karşılıyorsa getirilecek.

Bloomberg'in elde ettiği belgelere göre regülatörler, 2018 yılına kadar bazı bankaların işlem birimlerini mevduat operasyonlarından ayırmalarına gerekip gerekmediğine de karar verecek.

Avrupa komisyonu verilerine göre taslak hayata geçirildiği takdirde 29 büyük banka söz konusu işlem yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Finansal istikrar çerçevesinde gerekli görülürse işlem yasağına yönelik kapsamın küçük bankaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeme gelebilir. 

Barnier'in söz konusu planı ay sonunda açıklaması beklenirken, önlem tasarısının kanunlaşması için Avrupa Parlamentosu ve hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor.