Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Doğan Holding, Digitürk'e Eylül ayında verdiği ön teklifi dolar bazında yüzde 18 iyileştirerek 879.5 milyon dolara yükseltti. Şirket'in Kamuyu Aydnlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bağlı Ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş., "Digitürk"ün Sermayesinin %53'ünü Temsil Eden Payları için Teklif Tutarını Yükseltmek Suretiyle Bağlayıcı Olmayan Revize Teklifini İletmiştir.      

Bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. (Doğan TV), finansal danışmanları vasıtasıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'nin (Digitürk) Çukurova Holding A.Ş.'ye ait olan %53 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla Digitürk'ün net nakit (borç) düzeyinin "sıfır" olduğu ve imtiyazlı pay bulunmadığı varsayımları altında Çukurova Holding A.Ş.'ye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teklif tutarını yükseltmek suretiyle revize bağlayıcı olmayan teklifini iletmiştir.

Sözkonusu revize bağlayıcı olmayan teklif tutarı, %53 hisse için 879.450.000 (sekizyüzyetmişdokuz milyon dörtyüzelli bin) ABD Dolarıdır. Bu revize bağlayıcı olmayan teklif, Digitürk'ün 0 hissesi için 1.650.000.000 (Birmilyar altıyüzelli milyon) ABD Doları değere tekabül etmektedir. Anılan teklif, Doğan TV'nin Eylül 2013'te yapmış olduğu "Ön Teklif"e göre ABD Doları bazında , ilgili tarihlerin kurları üzerinden Türk Lirası bazında ise %29 oranında bir artışa tekabül etmektedir [Döviz kurları: 2 Eylül 2013 1 ABD Doları = 2.0179 TL ve 16 Ocak 2014 1 ABD Doları = 2.2080 TL].

Diğer taraftan, Doğan TV, Digitürk'teki hisse oranını yüzde 100'e çıkartabilmeyi de hedeflemektedir.

Bu revize bağlayıcı olmayan teklif, Digitürk'ün faaliyetleri hakkında kamuya açık kaynaklarda paylaşılan limitli bilgiler ve piyasa istihbaratı doğrultusunda hazırlanmıştır ve Doğan TV'nin Digitürk hakkındaki uzun vadeli beklentilerini ve sinerji potansiyeline olan inancını yansıtmaktadır. Bu kapsamda, revize bağlayıcı olmayan teklif, detaylı inceleme ("Due Diligence") sürecinde teyit edilmesi gereken önemli varsayımlara dayanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek yeni bir gelişme olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.   

Saygılarımızla"