Advertisement

2013 yılının 10 aylık döneminde Katılım Bankaları'nın kullandırmış olduğu KOBİ kredileri 2012 yıl sonuna göre yüzde 24,7 artışla 22 milyar 644 milyon liradan 28 milyar 240 milyon liraya yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılı 10 aylık dönemde Katılım Bankaları'nın kullandırdığı KOBİ kredi hacmi 2012 yıl sonuna göre yüzde 24,7 artışla 22 milyar 644 milyon liradan 28 milyar 240 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde Katılım bankalarının kullandırdığı KOBİ kredilerinin 26 milyar 60 milyon lira Türk Lirası cinsinden, 2 milyar 180 milyon lirasıda Yabancı Para cinsinden oluştu.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, banka olarak 2013 yılında KOBİ segmentinde 4 milyar liraya yakın bir fon kullandırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, sektörün toplam KOBİ müşteri sayısının 110 bini geçtiğini söyledi.

Taban, KOBİ kredilerinde önceki yıla göre 2013 yılını nasıl tamamladığına yönelik bir soruya, BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü KOBİ toplam kredilerinin 2012 yıl sonuna göre 63,1 milyar lira artarak kasım 2013 itibarıyla 262,9 milyar liraya ulaştığı cevabını verdi.

Bankanın KOBİ segmentinde yer alan kredi limitli müşterilerine kullandırdığı nakdi fon miktarının 2013 yıl sonu itibariyle 4 milyar lira olduğu bilgisini veren Taban, Albaraka olarak toplam krediler içerisinde KOBİ'lerin yüzde 32'lik pay aldığına, bu durum KOBİ bankacılığına verdiği değerin göstergesi olduğuna işaret etti.

Taban, sektörün takipteki alacaklar artışının 2013 yılı kasım ayında, 2012 yılının aynı dönemine göre takipteki KOBİ kredilerinin 1 milyar 450 milyon lira (yüzde 21,7) artış gösterdiğini belirterek, "Sektör ortalamalarına bakıldığında KOBİ kredi takip oranı yüzde 3,1 oranında seyretmektedir. Albaraka'da takip oranı sektörün çok altında bir düzeydedir" dedi.

-"En çok fonu Marmara Bölgesi kullandı"

Bülent Taban, bölgelere göre fon kullanım rakamlarına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nin ilk sırada yer aldığını aktararak, bunu sırasıyla İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin takip ettiğini söyledi.

Toptan ticaret, inşaat ve tekstil sektörlerinin kredi talebinin en çok olduğu sektörler olduğunu dile getiren Taban, "Ülkemiz konjonktüründe sektörel sıkıntılardan ziyade KOBİ'lerin finansmana erişim problemi bulunuyor. Bu sebepten KOBİ'lerin önlerini açıcı hamleler yapmak bankamızın öncelikli hedeflerindendir. Özellikle metropollerde gelişen KOBİ'ler, istihdamı artırmakta ve ekonomik gelişime katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Taban, yükseliş trendi ve verilere bakıldığında KOBİ bankacılığındaki büyümenin bu yıl da devam edeceği öngörüsünde bulunarak, özellikle KOBİ ihtiyaçlarının en uygun koşullarda karşılanması ve taleplerinin hızlı, etkin bir şekilde cevaplanmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Benzer fiyatlamaların sunulduğu sektörde farklılaşmanın dinamiği, temel bankacılık ürünlerinin yanında hizmet çeşitliğinin artırılması ve müşteri sadakatini sağlamak olacaktır" diyen Taban, bu amaçla Albaraka olarak inovasyon çalışmalarına önem verdiklerini ve işlerine yenilik katmaya çalıştıklarının altını çizdi. Bülent Taban, "2014 yılı KOBİ bankacılığında inovasyonlara imza atacağımız bir yıl olacak" dedi.

- "KOBİ kredilerinde yüzde 26 büyüdük"

Kuveyt Türk Bireysel ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ise KOBİ kredilerinde yüzde 26'lık büyüme kaydettiklerini belirterek, "KOBİ'lerin çözüm ortağıyız. KOBİ'lere yönelik bankacılık hizmetlerini geliştiriyoruz. Tarıma elverişli bölgelere, şube ağımızı genişleterek destek oluyoruz" diye konuştu.

Oral, KOBİ sektöründe işletme kredileri kısmında yüzde 12, ithalat kredilerinde yüzde 17, taksitli ticari kredilerde yüzde 59 oranında büyüme sağladıklarını dile getirerek, genel toplamda bir önceki yıla göre yüzde 26'lık bir artış sağlandığını vurguladı.

Üstlendikleri etik bankacılık misyonu ve faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda, KOBİ'lerle kısa süreli çalışmalar yerine sürdürülebilir birliktelik için işletmelerine finansal danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Oral, KOBİ'lere özel hazırladıkları ürün ve hizmetlerle, KOBİ'lere çözüm ortağı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Oral, KOBİ sektörüne verilen kredilerin yaklaşık yüzde 10,7'sinin katılım bankaları tarafından verildiğine dikkati çekerek, "Kuveyt Türk'ün ise kredilerinin yüzde 50'ye yakın kısmı KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Bu büyüklüğü genel bankacılık sektörü kredileri içindeki yüzde 25'lik payla mukayese ettiğimizde, KOBİ bankacılığının genel faaliyetlerimiz arasındaki payının çok büyük olduğu gözlemlenecektir" diye konuştu.

Özellikle gelişimi teşvik edilen illerde kredi artışının pozitif yönde olduğunu açıklayan Oral, kamu yatırımlarının bu bölgeye yoğun olarak gerçekleştirilmesinden kaynaklanan olumlu hava ve yatırımcılara sunulan devlet teşviklerinin etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Oral, kredi kullanımının toptan, perakende, kara taşımacılığı, imalat, sanayi ve inşaat sektörleri genel ağırlığını bu yıl da koruduğunu belirtti.

- "2013, KOBİ bankacılığı açısından başarıyla tamamlandı"

Mehmet Oral, 2013 yılına bakıldığında ekonomik yönde olumlu gelişmeler ve faizlerin düşmesiyle yaşanan olumlu havanın yıl ortasına kadar sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da devam eden krizler, Fed'in açıklamaları ve ülke ekonomisi gerçekleşmeleri etkenlere karşın 2013 yılı, KOBİ bankacılığı açısından başarılı bir şekilde tamamlandı. Geldiğimiz noktada durağanlıklar, mevsimsel ekonomik yavaşlamalar olmasına karşın ayakta kalmaya devam eden birçok çetrefilli durumlardan geçen etrafı olumsuzluklarla çevrelenen bir coğrafyada bulunan büyüme yönünde ilerleme kaydetmeye çalışan ülkemizin bu halinde KOBİ firmalarının başarıları da takdire şayandır."

Bankacılık alanı hakkında görüşlerini de paylaşan Oral, bankalar arasında yaşanan büyük rekabetle birlikte, özellikle bankacılık sektörü için işlem bazlı çalışmalar yerine çalıştıkları KOBİ firmalarının ortağı gibi hareket edip KOBİ firmasının ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetlerine bir bütün halinde bakarak alanlarında yürümeyi amaçladıklarını söyledi.

Oral, genel anlamda bakıldığında ise 2013'ün hem Türkiye hem de bankaları açısından KOBİ segmentinde olumsuzlukların yaşanmadığı bir yıl olduğuna dikkati çekerek, çalıştıkları KOBİ firmalarının yanında olarak istikrarlı büyümenin sonucunda gelişen Türkiye ekonomisine yatırımlarını hızlandıran KOBİ'lere tam destek vererek onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mehmet Oral, 2014 yılında da şubeleşmeye devam ederek özellikle KOBİ bankacılığında hızlı büyümeye devam etmeyi öngördüklerinin altını çizerek, "Özellikle yeni açılan şubelerle tarıma dayalı bölgelerde şubeleşmemiz hızla artmaktadır. Bu doğrultuda tarım bankacılığında pilot bölgede çalışmalarımız devam ederken, 2014 yılı ortalarında piyasaya hızlı bir giriş yapmayı planlıyoruz" dedi.

AA