Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye'nin cari açığın finansmanında bu yıl önemli bir sorun yaşamayacağını belirtti.

Ökmen, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Döviz likiditesi yaratmasının, döviz geliri yaratma kabiliyetinin arttığı anlamına gelmediğini belirterek, kısa vadeli dış borçlanma şeklindeki finansman yöntemiyle yaratılan likiditenin, Türkiye ekonomisinin döviz geliri yaratma kabiliyetine katkı sunamadığını ifade etti.

Uluslararası para rejimlerinin bugünkü ortamında, Türkiye ekonomisinin mali kaynak ihtiyacının ulaştığı bu yüksek seviyenin, kısa vadeli finansmanla sağlanan dış borçlanmalar yoluyla finanse edilmeye çalışılmasının kur istikrarını tehdit etmekte olduğunu savunan Ökmen, diğer taraftan ekonominin altyapısına yönelik yapısal reformlar yapılmadan ekonominin mali kaynak ihtiyacının azaltılmasının ise ekonomik küçülme getirdiğini aktardı.

Ökmen, Türkiye'nin ikileminin bu olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin genelinde tek yönlü ekonomik baskılara rağmen, Türkiye'de çok yönlü baskıların söz konusu olduğunu kaydetti.

- "Kredi sınırlamaları nedeniyle bankalarda oluşacak likidite fazlası karlılığı düşürecektir"

Ekonominin hukuksal temelinin zayıflamasının, yatırım kararlarının ertelenmesine ve duraksamalara sebep olduğunu dile getiren Ökmen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hukukun temel alınmaması ekonomik mekanizmaların gücünü işlevsiz kılmaktadır. Türkiye açısından siyasi nedenler ortadan kalkmadan ekonomik sorunlar çözülmeyecektir. Türk ekonomisinin öne çıkan en önemli özelliği, yüksek dinamizmidir. Siyasi sıkıntılar giderildiği anda ekonomi süre kaybetmeden yükselişe geçebilecek kabiliyete sahiptir. Portföy yatırımlarında gözlenen zayıflama, bankacılık sektörünün yurt dışından temin edeceği kredilerle telafi edilerek cari açığın finansmanı sürdürülecektir. Dolayısıyla, 2014 yılında Türkiye cari açığın finansmanında önemli bir sorun yaşamayacaktır. Ayrıca, ihtiyaç haline Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv satışlarıyla piyasalara destek olması da beklenmektedir. Ancak, kredi sınırlamaları nedeniyle bankalarda oluşacak likidite fazlası karlılığı düşürecektir."

Orhan Ökmen, iç talep koşullarında beklenen ivme kaybının, vergi gelirlerini aşağı doğru baskılayacak olmasına rağmen, bütçe dengesi hedefine ulaşılacağının beklendiğini kaydederek, 2014 yılında TCMB'nin para politikasında güçlü bir sıkılaştırmaya gitmesinin ekonomik aktiviteyi ve özellikle tüketim harcamalarını baskı altında bırakacağı ve bu nedenle cari açıkta da belirgin bir düşüş gözlenebileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ökmen, 2014 yılında ekonomik büyümedeki yavaşlamanın seviyesini ise siyasetteki gerilimin seyri ve seçimler sonrası ortaya çıkacak politik tablonun belirleyeceğini kaydetti.

AA