Advertisement

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Kırım'daki referandumun meşruluğunun incelenmesi konusunda Venedik Komisyonu'ndan görüş istedi.

Venedik Komisyonu, bağımsız uzman hukukçularıyla, üye ülkelerdeki yasa ve anayasaların, Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) uygun olup almadığını denetliyor.

Avrupa Konseyi'nin karar organı bakanlar komitesi, yayınladığı bir bildiriyle, referandum konusunun Venedik Komisyonu tarafından incelemesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlar Komitesi ayrıca Ukrayna'daki yönetimin talebi doğrultusunda, bu ülkedeki azınlıkların durumu ile ilgili olarak Ulusal Azınlıkların Korunması Sözleşmesi'nin danışma komitesinin bir rapor hazırlamasını istedi.

Komite açıklamasında, Ukrayna Parlamentosu'nun, Adalet Bakanlığı ile birlikte bu ülkede yapılması planlanan yasal reformlarla ilgili olarak Avrupa Konseyi ile işbirliği yapmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.