Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri "2013 Aralık Dönemi Sonuçları"na göre, Türkiye'de işsizlik oranı, beklendiği üzere Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,1 artarak yüzde 9,9'dan yüzde 10'a yükselirken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir yıl önceki döneme göre 210 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 99 bin kişilik azalış görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı aylık bazda 0,1 puanlık artarak yüzde 50,9 oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artış göstererek yüzde 46,1 seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta işsizlik oranı, kasım ayına göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,4'e geriledi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 84 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.


-İstihdam oranı yüzde 45,1 oldu-


İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 496 bin kişi artarak 25 milyon 262 kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 179 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 675 bin kişi arttı.


Aralıkta istihdam edilenlerin yüzde 21,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 51,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,2 puan azaldı. Sanayi sektörünün payı ise değişim göstermedi.


İstihdam edilenlerin oranı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puanlık artış göstererek yüzde 44,9'dan yüzde 45,1'e yükseldi. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 65,5'i ücretli veya yevmiyeli, yüzde 4,4'ü işveren, yüzde 18,7'si kendi hesabına, yüzde 11,4'ü de ücretsiz aile işçilerinden oluştu.


-İşgücüne katılma oranı yüzde 50,1-

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 50,1 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 70,9, kadınlarda ise 0,3 puanlık artışla yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.


-Kayıt dışı çalışanlar 3,1 puan azaldı-


Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Aralık 2013'te bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı, söz konusu dönemde yüzde 84'ten yüzde 82,1'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 23,5'ten 21'e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli veya yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak yüzde 18'e düştü.

 

AA