Advertisement

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), "İnternette haber alma, ifade ve iletişim özgürlüğünün korunması ve bu alandaki yasal altyapının gelişen teknolojiye uyarlanması konusunda ülkemiz yasaklama dürtüsünden maalesef kurtulamamıştır" açıklamasını yaptı.

TÜSİAD'ın Twitter'a erişim engeli konusunda yaptığı yazılı açıklamada, internetin coğrafi sınırlar bulunmaksızın kişiler arasında bir etkileşim aracı olduğu ve bu özelliğiyle bilgi toplumunun temelini oluşturduğu ifade edildi.

TÜSİAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İnternette haber alma, ifade ve iletişim özgürlüğünün korunması ve bu alandaki yasal altyapının gelişen teknolojiye uyarlanması konusunda ülkemiz yasaklama dürtüsünden maalesef kurtulamamıştır. Yıllarca Youtube başta olmak üzere binlerce web sitesine erişim engellenmiş; internet yasakları ile ilgili mevzuatta olumlu yönde düzenlemeler yapılması gerekli iken, son çıkan kanun ile yasa koyucu daha da tartışmalı bir düzenlemeye imza atmıştır. Şimdi ise Twitter'ın erişime engellenmesi kararı ile karşı karşıyayız. Orantısız ve özgürlüklere aykırı bu tür yasaklamaların temelsiz korkuların göstergesi olduğu ve demokrasiye hizmet etmediği açıktır.

Gerçek demokrasinin ancak halkın daha fazla bilgiye özgürce ulaşması ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınması ile mümkün olabileceğini tekrar hatırlatmak isteriz."