Advertisement

Bu yılın ocak-mart döneminde 104,3 milyar lira bütçe geliri elde edilirken, 105,8 milyar lira bütçeden harcama yapıldı.

Maliye Bakanlığının 2014 yılı Mart ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde bütçe 1,5 milyar lira açık verdi. İlk çeyrekte 104,3 milyar lira bütçe gelirine karşılık, 105,8 milyar liralık bütçe gideri oluştu.

Ocak-mart döneminde faiz dışı fazla ise 12 milyar 455 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde faiz hariç bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 15 artarak 91 milyar 845 milyon lira olurken, 13 milyar 972 milyon lira faiz gideri gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 10 artarak 85 milyar 95 milyon lira oldu.

 Bütçe giderleri

Bütçe giderlerinin 29 milyar 384 milyon liralık bölümünü personel giderleri oluşturdu. Personel giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 arttı. Ocak-mart döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 5 milyar 37 milyon lira olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artışla 6 milyar 361 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-mart döneminde cari transferler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 41 milyar 641 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 20 milyar 169 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 16 milyon lira oldu. Cari transferlerin 3 milyar 600 milyon lirasını tarımsal destekleme ödemeleri oluşturdu.

Mahalli idare payları ise söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 9 milyar 96 milyon lira olurken, 5 milyar 667 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 5 milyon lira da sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri ise bu dönemde 2 milyar 752 milyon lira oldu. İlk çeyrekte 13 milyar 972 milyon lira faiz gideri oluştu.

Bütçe gelirleri

Ocak-mart döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 15 milyar 155 milyon lira olurken, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 645 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 404 milyon lira olarak gerçekleşti.


Vergi türleri itibarıyla ocak-mart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 25, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,2, damga vergisi yüzde 15,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15, harçlar yüzde 10,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7,7, özel tüketim vergisi yüzde 3,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,6 arttı. Kurumlar vergisi ise yüzde 7,6 azaldı.

Diğer taraftan 31 Mart 2014 itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 962 milyon lira oldu.

Mart bütçe gerçekleşmeleri

Bu yılın mart ayında bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 37 milyar 60 milyon lira olarak gerçekleşti. Martta faiz hariç bütçe giderleri yüzde 24,6 artışla 31 milyar 429 milyon lira olurken, faiz giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 5 milyar 630 milyon lira oldu.

Geçen ay 31 milyar 968 milyon bütçe geliri elde edildi, Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 artış gösterdi. Söz konusu gelirin 22 milyar 865 milyon lirasını yüzde 7,2 artan vergi gelirleri oluşturdu.

Martta genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 229,1 oranında artarak 7 milyar 775 milyon lira oldu. Geçen ay özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 163 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 165 milyon lira olarak gerçekleşti.

2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon lira ödeneğin 37 milyar 60 milyon lirası geçen ay harcandı. Faiz hariç giderler için yıllık bazda öngörülen 384 milyar 433 milyon lira ödeneğin ise yüzde 8,2'sine denk gelen 31 milyar 429 milyon lirası kullanıldı.