Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya yaklaşık 7 milyar lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede, 2 yıl (644 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 9,04, ortalama bileşik faiz yüzde 9,24 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 422,1 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 502 milyon lira, net satış ise 527,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen net 3 milyar 636 milyon liralık teklife karşılık net 654,5 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 9,10, bileşik faiz ise yüzde 9,31 oldu. Söz konusu ihalede nominal teklif 4 milyar 232,5 milyon lira, nominal satış 1 milyar 509,5 milyon lira, net satış ise 1 milyar 606,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına 400 milyon liralık satışın yapıldığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 6 milyar 773,5 milyon liralık teklife karşılık net 1 milyar 16 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen son ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,20 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede ortalama reel basit faiz yüzde 2,24, ortalama reel bileşik faiz yüzde 2,26 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 300,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 998 milyon lira, net satış ise 1 milyar 11,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 947 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 39 milyar 201 milyon lira teklif geldi ve net 392 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece bugün gerçekleştirilen 3 ihale ile piyasaya toplamda 6 milyar 955 milyon lira borçlanmış oldu.

AA