Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılacak bildirimler, aksi belirtilmedikçe elektronik imza ile yapılacak.

EPDK'nın Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji piyasası mevzuatında EPDK'ya sunulacağı belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, Kurum, enerji piyasasına ilişkin elde ettiği sırlarla, piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları ve mali sırları; mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuoyuna veya ilgililere sunulacak raporlar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça gizli tutmak zorunda olacak.

Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından ilgili talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde, elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da EPDK tarafından istenebilecek.

Bildirim sistemi kullanılarak yapılan dönemsel bildirimlere ilişkin düzeltmeler, bildirim yapma süresi sonuna kadar düzeltme talebi olmadan yapılabilecek. Bu durumda Kuruma en son yapılmış bildirim geçerli kabul edilecek.

Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için talimatta belirtilen dönemleri kapsayacak.

Lisans iptali işlemi, o lisansa dair iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldığından söz konusu yönetmeliğe yapılan atıflar yeni yönetmeliğe yapılmış sayılacak.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.