Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama dönemsel faiz 5,22 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 795,1 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 625,3 milyon lira, net satış 622,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satış yapılmayan ihalede piyasa yapıcılarından net 11 milyar 452 milyon lira teklif geldi ve net 916,2 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 8,96, bileşik faiz ise 9,16 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 603,8 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 1 milyar 93,2 milyon lira, net satış ise 1 milyar 211,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satış yapılmayan ihalede piyasa yapıcılarından net 7 milyar 108 milyon lira teklif geldi ve net 781,9 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede piyasaya toplam 3 milyar 532,2 milyon lira borçlanmış oldu.