Advertisement

Bütçe hazırlamak için şu an kullanılan performans esaslı bütçeleme sisteminin artık tüm ihtiyaçlara cevap vermediğini belirten Şimşek, "Bunun için yeni bir sisteme geçiyoruz. Bütçe artık daha şeffaf, daha anlaşılır, daha etkin ve daha hesap verebilir şekilde hazırlanacak" dedi.

Şimşek, program bazlı performans bütçenin, "ikinci nesil" bir sistem olduğunu belirterek, bu sayede reform ajandasının daha güçlü tutulacağını söyledi.

- "Mali disiplin artarak devam edecek" -

Yeni sistemde hedefledikleri unsurlar ve bunların sağlayacağı katkılara ilişkin de bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Program bazlı performans bütçe ile Politika geliştirmeye ve kaynak tahsisine elverişli bütçeleme süreçleri ile vatandaşa yönelik, açık ve anlaşılır bütçe belgeleri geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyoruz. Öte yandan yeni sistemle kamu hizmetlerinin maliyetiyle birlikte miktar ve kalitesine dayalı hesap verebilirliği destekleyen bir raporlama konsepti oluşmasını istiyoruz. Bu sistemle ayrıca, kamu kaynağı ile topluma sağlanan yararlar arasındaki ilişkiyi güçlendiren, sade, basit, izlenebilir ve değerlendirilebilir kamu hizmet programlarına ilişkin performans bilgisi çerçevesi de oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu sayede hükümetin öncelikleriyle idarelerin harcama kararları arasındaki uyum artırılacak ve bütçe performansı maksimum düzeye çıkacak. Mevcut politikaların ve uygulamaların gözden geçirilmesine, yeni politika önerilerinin geliştirilmesine imkan sağlanmış olacak. Program bazlı performans bütçe ile ayrıca, kamu kaynağının daha iyi yönetimi hususunda idareler üzerinde artan bir parlamento ve kamuoyu baskısı oluşturulacak. Tüm bunlar sayesinde belki de en önemli husus olarak mali disiplin artarak devam edecek."

- "Sayıştay raporları gelmedi tartışmaları sona erecek" -

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bunlara ilave olarak parlamento ve kamuoyunun, bütçe belgelerinden farklı harcama seçenekleri arasında hükümetin kaynak tahsisine ilişkin tercihlerini görme ve değerlendirme imkanını bulacağını söyledi.

Bu sayede son yıllarda bütçe sürecinde en çok konuşulan konulardan biri olan "Sayıştay raporları gelmedi" tartışmalarının da sona ereceğini belirten Şimşek, "Söz konusu belgeler artık hükümetlerin okul öncesi eğitim, engelli yaşamı, kanserle mücadele, suçu önleme, enerji verimliliği, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, kadına şiddetin önlenmesi gibi harcama seçenekleri arasındaki tercihlerini, nedenlerini ve sonuçlarını sergileyecek kapsam ve içerikte hazırlanacak" diye konuştu.

Bakan Şimşek, program bazlı performans bütçe sistemine 10. Kalkınma Planı'nda da değinildiğini hatırlatarak, bu kapsamda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, yeni bütçe modeline önümüzdeki yıllarda geçmek istediklerini sözlerine ekledi.