Advertisement

Kamu İhale Kurumu, ilgili yönetmelik ve tebliğlerde yapılan değişiklikle hem yapım işi ihalelerinde hem de hizmet alımı ihalelerinde verilen aşırı düşük tekliflerin açıklama yöntemlerinin sadeleştirildiğini ve uygulamadaki aksaklıkların giderildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yönetmelik ve tebliğ değişikliklerine ilişkin açıklamada, gerek yapım işlerinin gerekse hizmet alımlarının ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak idarelere, mevcut uygulamanın yanı sıra ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, bazı seçenek imkanı getirildiği belirtildi.

İhalenin herhangi bir açıklama istenilmeksizin doğrudan en düşük teklif sahibine verilebileceği gibi yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında olan ihalelere özgü olmak üzere, sınır değerin altındaki tekliflerin reddedilebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem yapım işi ihalelerinde hem de hizmet alımı ihalelerinde verilen aşırı düşük tekliflerin açıklama yöntemleri sadeleştirilmiş ve uygulamadaki aksaklıklar giderilmiştir. Yapılan değişiklikle tüm ihalelerde ihalenin sınır değerin altında kalan bir istekli üzerinde bırakılması halinde alınacak kesin teminat tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 9'u olarak belirlenmiştir. İhalenin sınır değerin üzerinde kalan bir istekli üzerinde bırakılması halinde alınacak kesin teminat tutarı ise yine sözleşme bedelinin yüzde 6'sı olacaktır.

En düşük fiyatın birden fazla istekli tarafından teklif edilmesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde kullanılan iş deneyim belgesinin büyüklüğü kriterinden vazgeçilmiş, isteklilerin vergi ödeme alışkanlıkları, taahhütleri altında bulunan işlere ilişkin kapasite durumu, korumalı iş yerine sahip olup olmadıkları hususu ve kurumsallaşma derecesini gösteren faaliyet süresi uzunluğu kriterleri tek başına ve sırasıyla dikkate alınarak belirleme yapılması öngörülmüştür."


- EKAP kayıt zorunluluğu -

İhale sürecine taraf olanların haklarının korunabilmesi için idarelerce tesis edilen işlemlerin ilgililere bildirilmesinin gerektiği hatırlatılan açıklamada, mevcut tebligat yöntemlerinin kimi zaman ihale sürecinin sonuçlandırılmasında ve sözleşmeye bağlanmasında gecikmelere yol açabildiği vurgulandı.

Bu durumun da yatırımların ve kamu hizmetinin zamanında gerçekleştirilmesi açısından sıkıntılara neden olduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu çerçevede yeni bir uygulama hayata geçirilmektedir. 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ihale yapan idarelerce tebligat işlemleri öncelikli olarak imza karşılığı elden veya EKAP üzerinden gerçekleştirilecek, bu yöntemlerle yapılamayan tebligatlar için Kanunda belirtilen diğer yöntemlere başvurulabilecektir. E-ihaleye geçişin önemli aşamalarından biri olan isteklilerin yeterliklerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması kapsamında 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren düzenlenecek iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarih itibarıyla mevcut iş deneyim belgelerinden, ihale sözleşme bilgileri EKAP üzerinde yer alan ihalelere ilişkin olanların 1 Temmuz 2015 tarihine kadar EKAP üzerinde kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir.

Kat karşılığı inşaat işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetleri esas alınarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi imkanı da sağlanmıştır. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak iş denetleme ve iş yönetme belgeleri yıl şartından bağımsız olarak 1/5 oranında dikkate alınacaktır. Öte yandan, 4734 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılayabilmeleri imkanı getirilmiştir."