Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı; Mayıs ayında 76 olan endeks Haziran ayında 73,7 değerine düştü.

Tasarruf etme ihtimali %9,8 azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre %9,8 oranında azaldı. Mayıs ayında 26,6 olan endeks, Haziran ayında 24 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

Genel ekonomik durum beklentisi %3,9 azaldı

Mayıs ayında 102,7 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %3,9 oranında azalarak, Haziran ayında 98,7 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

Hanenin maddi durum beklentisi %2,4 azaldı

Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,4 oranında azaldı. Mayıs ayında 93,1 olan endeks değeri Haziran ayında 90,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi %0,5 azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi %0,5 oranında azalarak, Haziran ayında 81,2 değerine düştü. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.