Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku yılın ilk çeyreğinde 386,8, net dış borç stoku ise 232 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı birinci çeyreğine ilişkin geçici brüt dış borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde 386,8 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 264,9 milyar doları ile yüzde 68,5'e, kamu kesimi borçlarının payı 117 milyar dolar ile yüzde 30,3'e karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 4,9 milyar dolar ile yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.


- Kamu kesimi dış borçları

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 86,5 milyar dolar oldu. Bu miktarın 56,6 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 30,6 milyar dolar tutarında gerçekleşti.


- Özel sektör dış borçları

Yılın ilk çeyreğinde kısa vadeli özel sektör dış borcu 106,1 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 70,7 milyar doları buldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 158,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 86,7 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.


- Merkez Bankası borçları

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, aynı dönemde 4,1 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 762 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesine dayanıyor. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2013 Aralık-2014 Mart döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 703 milyon dolar azaldı.


- Net dış borç stoku

Türkiye net dış borç stoku, 2014 yılı mart sonu itibarıyla 232 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kamu net borç stoku 191,8 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 578,9 milyar lira oldu.