Advertisement

Hazine, Temmuz-Eylül döneminde 40,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 30,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz-Eylül 2014 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 4,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine, böylece toplam 44,2 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 30,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, Temmuz'da 11,5, Ağustos'ta'ta 9, Eylül'de 10 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Temmuz'da 14,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,5 milyar liralık iç borçlanma, Ağustos'ta'ta 12,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9 milyar liralık iç borçlanma, Eylül'de ise 13,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Temmuz'daki iç borçlanmanın 8,2 milyar lirası piyasadan, 3,3 milyar lirası kamuya satışlardan, Ağustos'ta'taki iç borçlanmanın 8,8 milyar lirası piyasadan, 0,2 milyar lirası kamuya satışlardan, Eylül'deki iç borçlanmanın ise 6,8 milyar lirası piyasadan, 3,2 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 16 ihale gerçekleştirilecek.

Temmuz'da 15,9 milyar lira, Ağustos'ta'ta 13,1 milyar lira, Eylül'de ise 15,2 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 44,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 4,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, Temmuz'da 4,4 milyar lira, Ağustos'ta 4,1 milyar lira, Eylül'de ise 5,2 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.