Advertisement

Bloomberg yayınına katılan TÜRKASSET Varlık Yönetimi CEO’su ve Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Hilmi Güvenal, sektörün bankaların gecikmiş alacak sorunlarına nasıl bir çözüm getirdiğini anlattı.

Güvenal, "Varlık yönetim şirketleri, bankaların yapamadığı indirimleri yaparak ve uzun vadeler sağlayarak borçları tahsil eder. Varlık yönetimi şirketleri, hukuk sistemi ile arayıp takip etme sisteminin ortak bir sonucudur. Kredi kartlarında tahsilat oranımız yüzde 30 civarında seyrediyor" diye konuştu.

Güvenal varlık yönetim şirketlerinin işleyişine ve sektördeki önemine dair şöyle konuştu:

"Türkiye’de bankalardan ve genelde finansal sektörden takipteki alacakları alma yetkisi varlık yönetim şirketlerine verilmiş durumda ve sektörde şu an 10 faal şirket bulunuyor. Dolayısıyla, bankalar belirli olgunluğa gelmiş portföy ve kredilerini genelde ihale yoluyla sektördeki bu 10 şirkete açarlar, biz inceler ve fiyatlarız. Bankalar prensip olarak kredilerde ana paranın altında indirim yapmazlar, ödenmeyeceğini düşündüğü tahsili gecikmiş alacaklarını biriktirir ve bunları toplu olarak satar. Bazı dönemlerde biriken gecikmiş kredilerin oranı artar ve bu durumda da bankalar genelde 2 yılı geçmiş alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satmayı tercih eder” dedi.

Ayrıca bankaların ödenmeyen borçları yıllarca biriktirip bilançolarında büyük miktarlarda tahsili gecikmiş kredi bırakmak istemediklerini söyleyen Güvenal, bankalar piyasasında 31 milyar tahsili gecikmiş alacak bulunduğunu ifade etti. Güvenal, kredi kartlarında tahsilat oranlarının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, " Bu rakam varlık yönetim şirketleri olmasaydı bu miktar 48 milyar olurdu" belirtti.

Güvenal, "Varlık yönetim şirketleri, bankaların önemli bir sıkıntısını çözüyor. Öte yandan, borçlulara vade ve indirim sağlıyor. Sektörümüzün amacı borçluları ekonomiye kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.

Ekonomik açıdan zor geçen yıllarda tahsili gecikmiş alacakların yükseldiğini ifade eden Güvenal, işsizlik oranı yüzde 10-11 olduğu zaman borç tahsilatlarının azaldığını belirtti. Güvenal, "Piyasadaki belirsizlik, her sektörde olduğu gibi bizim için de olumsuz etki yaratır" dedi.