Advertisement

Ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde ham petrol ve jet yakıtının kara veya demiryolu ile ihracına izin verilebilecek.

"Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülke menfaati açısından gerekli hallerde, ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryolu ile Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye ihracına müsaade edilebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, acil ve gerekli görülen hallerde, karar hükümlerine bağlı kalmaksızın ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryoluyla transitine ve ihracına izin vermeye yetkili olacak.

Bu arada Irak'ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine veya ihracına ilişkin izin süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Aynı süre Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan benzin, motorin ve jet yakıtının Gürcistan'dan bu ülkeye karayolu ile transiti ve ihracatı konusunda da geçerli kılındı.