Advertisement

Bankaların değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe girdi

Bankaların değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe girdi

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlü olacak

11 Temmuz 2014 Cuma, 14:36 Güncelleme: 14 Temmuz 2014 Pazartesi, 11:27

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlü olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim, risk yönetim sistemlerine, içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve birimleri ile kanuna istinaden yürürlüğe konulan düzenlemelere göre konsolidasyona tabi tutulan ortaklıklarını kapsayan, yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlü olacak.

İç kontrol sistemi, bankanın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlayacak.

Bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve düzenli olarak güncellenerek gerekli değişiklikler yapılacak. Bankalar birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde bulunduracak. Bankaların bilgi sistemlerinin unsurları ile kontrolüne ilişkin asgari usul ve esasları belirlemede Kurul yetkili olacak.

- İç denetim yöneticisine 7 yıllık deneyim şartı

İç denetim sisteminin amacı, üst yönetime banka faaliyetlerinin kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlamak olacak.

İç denetim birimi yöneticisi en az 7 yıllık bankacılık deneyimine sahip olacak.

- İSEDES'in tesis edilmesi ve uygulanması

Bankalar, maruz kaldıkları ve kalabilecekleri riskleri karşılayacak düzeyde sermayeyi içsel olarak hesaplamak ve faaliyetlerini bu düzeyin üzerinde bir sermayeyle idame ettirmek zorunda olacak.

Banka, risk profiline karşılık gelen içsel sermaye yeterlilik düzeyini değerlendirmek ve ölçmek üzere bir süreç tesis edecek. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin (İSEDES) tesis edilmesi ve uygulanması bankanın sorumluluğunda olacak. İSEDES, bankanın ihtiyaçlarına ve risk profiline uygun olarak tasarlanacak. İSEDES'in, banka içi yönetim süreçlerinin ve karar alma kültürünün bir parçası olması sağlanacak. Banka, İSEDES'i kendi bünyesinde tesis etmek, uygulamak ve geliştirmekle yükümlü olacak.

Bankalar, risk profili ve faaliyet ortamıyla uyumlu içsel sermaye hedeflerini belirlemek üzere İSEDES tesis edecek ve uygulayacak. İSEDES, bankaların kendi ölçeği, risk profili, faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin hacmi, mahiyeti ve karmaşıklığı dikkate alınarak tesis edilecek ve uygulanacak.

İSEDES, bankanın ihtiyaçlarına ve içinde bulunduğu duruma göre şekillendirilecek, banka içi karar alma sürecinde kullanılan girdiler ve tanımlardan yararlanılacak.

İSEDES riske dayalı olarak tesis edilecek. Bu süreçte banka, sermaye yeterliliğini değerlendirirken öncelikle risk profilini ve faaliyet gösterdiği çevreye ait koşulları ortaya koyacak ve sonrasında bu unsurları dikkate alarak sermaye gereksinimi seviyesini belirleyecek.

Yurt dışında yerleşik bankaların geliştirdikleri metodolojinin, bu bankaların Türkiye'deki bağlı ortaklıkları ve şubelerinin, İSEDES'de yapılacak hesaplamalarda kullanılabilmesi için ilgili madde kapsamında validasyona tabi tutulması ve ilgili metodoloji hakkında ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve belgeler, Türkiye'deki bağlı ortaklık veya şube tarafından Kuruma ibraz edilecek.ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 94.137 -1,18
USD/TRY 5,8820 -0,57
EUR/TRY 6,5018 -0,42
EUR/USD 1,1050 0,15
FAİZ 16,31 3,03
ALTIN/ONS 1.485,86 0,33
BRENT 59,35 1,04
© haberturk.com
Yukarı