Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya 4 milyar 693,4 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,25 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 8,45, bileşik faiz ise 8,62 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 685 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 235,5 milyon lira, net satış 1 milyar 238,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen net 827 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan 12 milyar 7 milyon liralık teklif geldi ve 600,3 milyon liralık net satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2499 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 5,33 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 853,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 520,5 milyon lira, net satış ise 519,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kesimine 1 milyar liralık net satışın yapıldığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 6 milyar 354,2 milyon liralık teklife karşılık 508,3 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 693,4 milyon lira borçlandı.